tidigare artiklar

Spetskompetens ger bra undervisning

Spetskompetens ger bra undervisning

Studiero vill erbjuda en bra grund att stå på, intellektuellt och socialt. Med våra spetskompetenser erbjuder vi bästa möjliga undervisning.

Läs mer →
Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Ett ingående arbete mot mobbing och kränkande behandling känns som självklart. Med hög personaltäthet borgar vi för en trygg skolmiljö för våra elever.

Läs mer →
På Studiero ska man trivas

På Studiero ska man trivas

Skolan har som ambition att stå för god kvalité och arbetsglädje.

Läs mer →

mer att läsa