Sexan till och med nian

Verksamheten på friskolan Studiero kommer att bedrivas i årskurserna 6-9.