Möjlighet att arbeta efter egen förmåga

Varje elev erbjuds möjlighet att arbeta efter egen förmåga.