Spetskompetens ger bra undervisning

Spetskompetens ger bra undervisning

Studiero vill erbjuda en bra grund att stå på, intellektuellt och socialt. Med våra spetskompetenser erbjuder vi bästa möjliga undervisning.

Läs mer →
Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Ett ingående arbete mot mobbing och kränkande behandling känns som självklart. Med hög personaltäthet borgar vi för en trygg skolmiljö för våra elever.

Läs mer →
Studiero - en samverkan mellan hem och skola

Studiero – en samverkan mellan hem och skola

Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan hemmet, skolan samt berörda myndigheter. Vi fokuserar på elevernas behov.

Läs mer →
Individuell anpassning

Individuell anpassning

Undervisningen på Studiero kommer att bedrivas årskursindelat, och har stora möjligheter för individuell anpassning. En individuell utvecklingsplan följer varje elev genom skolan.

Läs mer →
Atmosfär och studiemiljö

Atmosfär och studiemiljö

På friskolan Studiero i Sjösa vill vi ge eleverna en positiv och lugn atmosfär, samt en lugn studiemiljö.

Läs mer →
Friskolan Studiero ligger i Sjösa

Friskolan Studiero ligger i Sjösa

Rent geografiskt ligger skolan i en mindre ort vid havet, utanför Nyköping. I närmiljön finns också flera vattendrag och mindre sjöar. Miljön är idealisk för lärande och för elevernas…

Läs mer →
Uppstart hösten 2013

Uppstart hösten 2013

Friskolan Studiero kommer att startas upp från och med höstterminen 2013. Skolan kommer att vara helt fristående och drivs med HVB Lappetorp AB som huvudman. Skolan kommer initialt ta…

Läs mer →