Individuell anpassning

Undervisningen på Studiero kommer att bedrivas årskursindelat, och har stora möjligheter för individuell anpassning. En individuell utvecklingsplan följer varje elev genom skolan.