Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Ett ingående arbete mot mobbing och kränkande behandling känns som självklart. Med hög personaltäthet borgar vi för en trygg skolmiljö för våra elever.