Atmosfär och studiemiljö

På friskolan Studiero i Sjösa vill vi ge eleverna en positiv och lugn atmosfär, samt en lugn studiemiljö.