Uppstart hösten 2013

Friskolan Studiero kommer att startas upp från och med höstterminen 2013. Skolan kommer att vara helt fristående och drivs med HVB Lappetorp AB som huvudman. Skolan kommer initialt ta emot maximalt 30 elever och riktar sig i första hand mot elever som är i behov av särskilt stöd.