Friskolan Studiero ligger i Sjösa

Rent geografiskt ligger skolan i en mindre ort vid havet, utanför Nyköping. I närmiljön finns också flera vattendrag och mindre sjöar. Miljön är idealisk för lärande och för elevernas personliga utveckling. Omgivningarna inbjuder till gemensamhet, friluftsdagar och idrottslektioner.