Spetskompetens ger bra undervisning

Spetskompetens ger bra undervisning

Studiero vill erbjuda en bra grund att stå på, intellektuellt och socialt. Med våra spetskompetenser erbjuder vi bästa möjliga undervisning.

Läs mer →
Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Ett ingående arbete mot mobbing och kränkande behandling tycker vi är självklart. Med hög personaltäthet jobbar vi för en trygg skolmiljö för våra elever.

Läs mer →
Studiero - en samverkan mellan hem och skola

Studiero – en samverkan mellan hem och skola

Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan hemmet, skolan samt berörda myndigheter. Vi fokuserar på elevernas behov.

Läs mer →
En resursskola

En resursskola

Friskolan Studiero är en resursskola. Det innebär att vi är en skola för elever i behov av särskilt stöd. Vi jobbar i små undervisningsgrupper med…

Läs mer →
Verksamhet sedan 2013

Verksamhet sedan 2013

Friskolan Studiero startade sin verksamhet höstterminen 2013. Skolan är helt fristående och drivs med HVB Lappetorp AB som huvudman. Skolan har för närvarande kapacitet för ca 20…

Läs mer →