Studiero – en samverkan mellan hem och skola

Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan hemmet, skolan samt berörda myndigheter. Vi fokuserar på elevernas behov.