Hög personaltäthet ger en trygg skolmiljö

Ett ingående arbete mot mobbing och kränkande behandling tycker vi är självklart. Med hög personaltäthet jobbar vi för en trygg skolmiljö för våra elever.