Verksamhet sedan 2013

Friskolan Studiero startade sin verksamhet höstterminen 2013. Skolan är helt fristående och drivs med HVB Lappetorp AB som huvudman. Skolan har för närvarande kapacitet för ca 20 elever och riktar sig i första hand mot ungdomar som är i behov av särskilt stöd.