En resursskola

Friskolan Studiero är en resursskola. Det innebär att vi är en skola för elever i behov av särskilt stöd. Vi jobbar i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet.