För föräldrar

parents

Hösten 2013 startade Friskolan Studiero sin verksamhet i Sjösa, strax utanför Nyköping. Skolan är helt fristående, men drivs av HVB Lappetorp AB. Lappetorp AB är en del av Humana AB.  Skolan kommer inledningsvis att kunna ta emot upp till tjugofyra elever och riktar sig i första hand mot elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kommer att erbjuda undervisning i årskurs 6-9 och det kommer finnas stora möjligheter till individuell anpassning.

Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan hemmet, skolan och eventuellt berörda myndigheter. Vi fokuserar på elevernas behov. En hög personaltäthet bidrar till att skolmiljön blir trygg och säker för våra elever, som motverkar problem med t ex mobbning.

Skollunchen består av catering från resturang Gula Ankan i Nyköping.