För föräldrar

parents

Hösten 2013 startade Friskolan Studiero sin verksamhet i Sjösa, strax utanför Nyköping. Skolan är helt fristående, men drivs av HVB Lappetorp AB som är en del av Humana AB.  Friskolan Studiero är en resursskola vilket innebär att vi jobbar med elever i behov av särskilt stöd. Skolan har i nuläget kapacitet för ca 20 elever. Verksamheten erbjuder undervisning i årskurs 6-9 och det finns stora möjligheter till individuell anpassning.

Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan skola, hem och eventuellt berörda myndigheter. Vi fokuserar på elevernas behov. En hög personaltäthet bidrar till att skolmiljön blir trygg och säker för våra elever, vilket i sin tur motverkar problematik som exempelvis mobbning.

Skollunchen beställer vi från MatMattes Catering i Nyköping.