Hitta till skolan

findus

Studiero ligger i Sjösa, ca 5 kilometer nordost om Nyköping.
Adressen hit är Gnejsvägen 2.