Personal

Vi som jobbar på Studiero är:

Ulf Pettersson – Rektor

Kristoffer Winternohr – Biträdande rektor och lärare

Per Treijner – Speciallärae

Annica Halwar – Speciallärare

Kent Karlsson – Lärare

Jonas Mineur – Lärare

Kristofer Wisselgren – Lärare

Pernilla Rogner – Lärare

Sture Sparrner – Lärare

Olle Ivarsson-Hamberg – Resurspedagog

Simon Skuthälla – Resurspedagog